Konusu
: " Kendiniz, yakın ve uzak gelecekteki yaşamınız hakkında ne düşünüyorsunuz ? "


Yazar rumuzu:yağmur kaçağı560
Eser sıra no:110225eser01


ÖZLENEN DÜNYA

Günümüz dünyasında, yeryüzünde, insanlar birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır: Temel ihtiyaçların karşılanmasından tutun da teknolojinin sebep olduğu sorunlara kadar. Günümüz dünyasında hala bir buçuk milyar insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya yaşamak zorunda. Doğadaki kaynakların ve tarım arazilerinin de gittikçe kısıtlandığını düşünürsek tehlike büyümektedir. Bütün bu sorunların kaynağında yine de adaletsizlik yatmaktadır. Bilim insanlarının açıklamalarına göre dünyadaki kaynaklar, mevcut insan nüfusu için yeterli ama dağılım dengesiz. Hayalini kurduğum dünya işte bu dengenin sağlandığı bir dünya.

Bilindiği üzere dünya nüfusu, iki kat artış gösterdi. Yani dünya üzerindeki insan ihtiyaçları da en az iki kat arttı. Tıp bilimi ve teknolojinin gelişmesiyle ölüm oranının düşmesi hızlı nüfus artışını getirdi. Bugün birçok ülke, nüfus politikaları izleyerek insan nüfusunu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bu politikalar maalesef çözüm olmaktan biraz uzak; çünkü yeryüzündeki su ve gıda kaynakları çok hızlı bir şekilde tüketiliyor ve kirletiliyor. Sanayi toplumunun ve büyük şehirlerin ihtiyaçlarının karşılanması için çok büyük organizasyonlara ihtiyaç var artık.

Bütün bunların ötesinde kullanılan kaynaklar da dengesiz dağılmış durumda. Yani dünyanın bazı bölgelerinde kişi başına düşen tüketim miktarı fazla iken bazı bölgelerde çok az. Dolayısıyla ortaya çarpık bir tablo çıkıyor. ABD ve Avrupa’da insanlar obezite ile savaşırken Afrika’nın bazı ülkelerinde insanlar açlıkla savaş halinde. Bu çarpık tabloda şu anda en büyük sorun, insanların temel ihtiyaçlarını sağlayan kaynakların dengeli dağılmamasıdır.

Sadece çöpe atılan ekmek ve benzeri malzemelerle bile her gün yüz binlerce insanı doyurmak mümkün. Birleşmiş Milletler gibi örgütler sürekli bu konularda araştırmalar yapıyor ve raporlar yayımlıyor. Son raporlara göre gıda fiyatları yükseliyor ve bu durum milyonlarca insanı olumsuz etkileyecek. Bu sorunların çözülebilmesi için insanların kişisel olarak da duyarlı olması lazım.

Şunun çok iyi farkında olmalıyız ki: dünya nüfusu artıyor ve kaynaklarımız sınırlı. Sınırlı kaynaklarımızı iyi yönetip hiçbir insanın aç kalmamsını sağlamalıyız. Çünkü insan nihayetinde “eşref-i mahlûkattır”. Dini, ırkı, cinsi ne olursa olsun yaşamaya ve yaşatılmaya değerdir insan. Unutmayalım ki aynı durumla bir gün biz de karşılaşabiliriz. Hayalini kurduğum dünyada açlık, yoksulluk, hastalık olmasın istiyorum.


önceki eser / sonraki eser