Konusu
: " Kendiniz, yakın ve uzak gelecekteki yaşamınız hakkında ne düşünüyorsunuz ? "


Yazar rumuzu:yakın114
Eser sıra no:110221eser18


DUMAN

Yakın gelecek, yakın ve gelecek. Ne yapsak ne etsek, değiştirsek ya da değemesek, nasılsa gelecek. Uzaksa daha yakın, yakınsa zaten gelmiş gibi. Yaşamlarımız hakkında ne düşünüyorsak o yaşamımız olmuştur bile. İnsan planlarıyla yaşar, hayalleriyle kurar, kırıklıklarla yıkar, umutlarla yeniden yapar, ve bu böyle sürer gider. Plan yapmayı sevmeyen insan kuralsız yaşar, kuralsızlığını kendine kural edinir. Plan yapan ise bir miktar şimdide bir miktar da uzak gelecekte yaşar. Uzak yakın olur, yakınsa zaten gelmiş bile.

Uzak gelecek, uzak ve değecek. Ne düşünsen, ne hayal etsen değecek. Uzak hakkında plan yapmanın kolaylığı geniş zamanlar verecek. Neler olacağını tahmin etmektense hayal kurmak daha kolay ve uzaksa eğer zaman, yaklaşılacaksa değmeden, o zaman erişilmez de olsa gerçek görünür. Çünkü gerçek, zamanla anlam kazanır ya da kaybeder. Gerçekler, zaman “o an”ı gösterdiğinde vurur, zihinde yankılanır ya da derinlere kazınır. O an değilse zaman, ya da o an uzak bir zamanda gelecekse, gerçek bir duman gibi şekilden şekle girebilir. Gerçek olduğu sanılan umut ya da endişe her şekli alır, maddi ya da manevi fark etmeden, gelecekte mutluluk bile olsa hayal; gerçek, mutluluk gibi gelir kulağa, mutluluk gerçek. Fark ettirmeden, belki de fark etmeden gerçek hayal olur, hayal gerçek. Gerçek gelecekse, zaman o an, bilemez insan, ne önemi var o zaman gerçeklerin, her şey gerçek ya da hayal deyin. Ama asla yalan değil.
Yakınsa gelecek zaten gelmiştir bile. Yakın için plan yapsan da yapmasan da, hayaller dumanından kurtulmuş, hayatın ve şartların ona verdiği şekilde kalmıştır. Duman sihir değildir; dumanını kaybeden sihrini kaybetmez. Sihir akılda, gerçeklerde, yüreklerde…

Umutlarınki dumandır. Sihir gibi gözükse de, duman olan uzak zamanların “o an”ları, gerçekleşmezse sihir olmamış olarak kalır zihinlerde. Ancak gerçekler sihirdir bu nedenle; gerçek olan zamanlarda, acı ya da tatlı yaşananlar, uzak ya da yakın zamanlarda hayatlarda yankılananlardır.

Biliyorum, yakında ben yine ben olacağım. Uzak gelecekte ise ben yine ben kalıp başka dumanlara kapılacağım. –ecek’ler o an gelip de eklerini kaybetmişse de hayallerimden vazgeçmem. Hayaller bitmez çünkü, kılık değiştirir. Yaşamlar bu nedenle pek dumanlıdır. Zannedilenlerin aksine endişelerin dumanı değildir bu. O duman çabuk uçar, çünkü endişelerle hayallerin çok ilgisi olamaz; endişeler de hayaller gibi gerçeklere yaklaşıp da her zaman dokunmasa da gerçeklerle dost olamazlar. Uçucu dumanları sihir olsa da zar zor, hayal gibi olamazlar işte. Açıklamaya gerek yoktur, bunu bilmek kolay, umut dumanlıdır. Gerçeğin dumanı ise yalandır. Yalanlar gerçeklere değer her zaman, istesek de istemesek de, umutlarla ilişkisi olsun ya da olmasın, yalanlar –ecek’leri sıyırıp “o an”laştırırlar. Zamanı gelmemiş “o an” yalan değil de nedir?

Gelecek net gözükmese de biliyoruz, gelecek. Her ne olursa olsun değecek. Dumanlı ya da dumansız, planlı ya da hazırlıksız. Bizim içinse sadece, yalansız. Çünkü insan kendine yalan söyleyemez. Biliriz gelecek uzaktaysa, çok şey alabilir içine. Alabildiği kadar duman, gelince o an, uçarsa o an gerçek, o an gelecek; çünkü dumanın uçması hayalin yok olması değildir.
Hayal edilen uzak geleceklerde, gelişmekle değişenlerin etkisinde, örneğin teknolojinin elinde başka değerlerle büyüyenler olacak. Bugünümü benim bugünkü dünüm gibi yorumlayacaklar. Bugünümün hayalleri dumanını kaybedecek, gelecekteki “o an” için yenileri dumanlanacak. Sıfırlanmasa da değerler, onlar da değişecek. Yani zaman değişse bile, dünya dönecek, dumanı eksik olmayacak. Sınırlarımız değişecek, sabırlarımız, kırıklarımız, kabuklarımız, yalanlarımız, yaşamlarımız, dumanlarımız…

Yakın gelecek, yakın ve gelecek. Uzaksa eğer, zaten gelmiş gibi. Ne olursa olsun, neler yaşanırsa yaşansın, tüm değişenlere, dumanlara, dumansızlara, çabuk uçanlara, yerlerinde kalanlara inat eden ya da boyun eğen gerçeklerimiz kalacak bize sadece. Sihirli ve dumansız…


önceki eser / sonraki eser